Om oss

CASA Trygga Liv erbjuder ett riktigt bra skyddat boende/stödboende. Därför har vi jobbat mycket med kvalitets-, process- och miljöfrågor. Vi har alltid med oss ett helhetsperspektiv, vilket innebär att få ordning på alla delar av livet.  I det ingår psykisk- och fysiskt hälsa samt att försöka lösa sociala, ekonomiska och juridiska frågor.   


Vanja som är ansvarig för verksamheten är socionom med 25 års erfarenhet av socialt arbete. Hon har bland annat arbetat med försörjningsstöd, budgetrådgivning, flera år inom familjerätten, som skolkurator och många år med människor i kris. Hon har en psykodynamisk steg 1 utbildning och är utbildad handledare inom vård- och socialt arbete. 


All personal som vi tar in är socionomer som har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer.


Extern handledning och fortlöpande relevanta utbildningar sker kontinuerligt.


Den boende erbjuds stödsamtal för att bearbeta kriser, relationer, separationer och den sorg detta medför. Även medföljande barn erbjuds enskilda stödjande samtal när behov av detta finns. 


Vår högsta prioritet är att alltid fokusera på ett gott bemötande, genomföra uppdraget med god kvalitet och ha ett förtroendefullt samarbete med våra uppdragsgivare.